Interactieve Media

Constantin Ferreo presenteert virtueel internetparcours op Anina

De Grieks-Canadese kunstenaar Constantin Ferreo (57), die al geruime tijd in Antwerpen verblijft, heeft in samenwerking met het online kunstplatform Anina, een virtueel internetparcours met animaties opgezet. De animaties zijn duidelijk geïnspireerd door poëzie, politiek en Europa, thema’s die in de hele artistieke carrière van Constantin Ferreo terugkeren. Het virtuele internetparcours wordt op woensdag 15 oktober om 20 uur voorgesteld in het nieuwe Theater aan de Stroom (TAS) aan de Ijzerenwaag 6 in Antwerpen.

constantineferreohomebeeld.png

Constantin Ferreo verliet als tiener reeds het Griekenland van het kolonelsregime. Dat was de start van een zwerftocht die hem doorheen heel Europa leidde en hem uiteindelijk ook in Canada deed terechtkomen, waar hij afstudeerde aan het Ontario College of Art. Op dat ogenblik had hij echter al een reeks tentoonstellingen achter de rug, veelal geïnspireerd door de lidtekens die een leven onder de Griekse dictatuur hadden achtergelaten. Twintig jaar geleden ruilde hij Canada echter in voor Antwerpen.

Ook in Antwerpen en andere Belgische steden werden talrijke – dikwijls ophefmakende – tentoonstellingen georganiseerd met werk van Constantin Ferreo. In Antwerpen nam hij onder meer deel aan Stad aan de Stroom, de Zomer van de Fotografie en het Steenfestival. De kunstenaar was ook één van de eerste die begon te experimenteren met digitale kunstvormen, want Constantin Ferreo is niet iemand die zich beperkt tot één medium. In het verlengde daarvan heeft hij nu ook zijn samenwerking toegezegd met het online kunstplatform Anina.

Op Anina brengt Constantin Ferreo een virtueel internetparcours met een zestal animaties. Hij grijpt daarbij terug naar zijn favoriete onderwerpen en inspiratiebronnen, namelijk politiek, poëzie en Europa. De kunstenaar benadrukt daarbij dan ook dat ook in zijn virtuele kunst de content en de boodschap een centraal element vormen. Constantin Ferreo beschouwt dit project ook als art-in-proces, waarbij in de toekomst nieuwe animaties zullen worden toegevoegd of vervangen. Hij sluit bovendien niet uit dat hij van hieruit ook een cross-over maakt naar de offline kunst.

Na de avondpresentatie in het Theater aan de Stroom, kan het virtueel internetparcours van Constantin Ferreo bekeken worden op de website van anina.be.

Virtueel Internetparcours

Interactieve Media
Web 2.0

Comments Off on Constantin Ferreo presenteert virtueel internetparcours op Anina

Permalink

Glober wil de wereld veroveren

globerlondenpers1.jpg
Op 28 juni om 20 uur wordt in het Internationaal Perscentrum Vlaanderen aan de Grote Markt in Antwerpen het Glober-project van de Antwerpse kunstenaar Koen Huysmans voorgesteld. Het Glober-project vormt een onderdeel van de tweemaandelijkse tentoonstellingscyclus van het online kunstplatform Anina.be (Antwerp Internet Art), dat inmiddels aan zijn vijfde editie toe is.

Kunstenaar Koen Huysmans ontwierp voor zijn project een Glober-figuurtje, een mannetje waarvan de artiest hoopt dat het de hele wereld zal omzwerven. Glober is een figuur in kunststof, waarvan verscheidene exemplaren – in diverse kleuren – werden vervaardigd. Het is de bedoeling dat toeristen een exemplaar meenemen op hun vakantiereis en onderweg of op hun bestemming een foto nemen van Glober in dat toeristisch kader.

De foto’s worden vervolgens doorgestuurd naar de kunstenaar, die de verzamelde beelden op het internet zal plaatsen en op die manier een online expositie zal creëren. De tentoonstelling loopt tegelijkertijd op de websites www.anina.be en www.glober.be. Op de opening van de tentoonstelling in het Internationaal Perscentrum Vlaanderen wordt de hele Glober-familie aan de wereld voorgesteld.

Elk Glober-beeldje krijgt ook een eigen paspoort, waardoor elk exemplaar uniek wordt, met bovendien een eigen kleur en een eigen voornaam. Op een forum verzamelt de kunstenaar ook reisverhalen en leuke tips. Koen Huysmans was in het verleden vooral actief als kunstschilder en startte samen met Bart Bourdiaudhy het collectief Antwerpse schildersatelier Coat03 op. Autodidact Koen Huysmans start in september dit jaar een opleiding aan de Antwerpse Academie.

De officiële voorstelling van de Glober-familie wordt muzikaal opgeluisterd door de Antwerpse band Nudex, die ook voor muziek heeft gezorgd op www.glober.be. Tijdens de opening zal Koen D’Hondt van Nudex het Glober-nummer in een aangepaste akoestische versie brengen. Nudex neemt op zijn toernee ook een Glober, speciaal voor de band ontworpen, mee.

Anina.be (Antwerp Internet Art) is een online kunstplatform dat elke twee maanden aan een kunstenaar de kans biedt om een digitaal kunstproject uit te werken. Daarbij wordt aandacht besteed aan een brede waaier van kunstuitingen, gaande van computergrafiek, fotografie, video en geluidskunst tot interactieve media. De projecten moeten wel speciaal voor het internet zijn ontworpen. De deelnemende kunstenaars kunnen zowel uit binnenland en buitenland komen.

Glober-project

XXX

Interactieve Media

Comments Off on Glober wil de wereld veroveren

Permalink

Anina schetst het dagelijkse leven

lifecycleintro.jpg
Op vrijdag 4 mei om 20 uur wordt in het Internationaal Perscentrum Vlaanderen aan de Grote Markt in Antwerpen de virtuele tentoonstelling ‘Life Cycle’ van de kunstenaars Laure-Anne Jacobs (beeld) en Missfit (sound design). ‘Life Cycle’ is de vierde editie van de virtuele tentoonstellingsreeks van het online kunstproject Anina.be. De nieuwe tentoonstelling stelt de levensloop van de mens voor in beeld en geluid.

De virtuele tentoonstelling ‘Life Cycle’ bestaat uit twee delen. “In het eerste hoofdstuk ‘In The City’ wordt het leven in de stad aan de hand van digitaal bewerkte beelden geconfronteerd met recente wereldgebeurtenissen,” stipt Laure-Anne Jacobs aan. “Het tweede hoofdstuk bestaat uit ‘Flash Greetings’ met tien menselijke portretten van jong tot oud. De geportretteerden kunnen daarbij bovendien hun eigen beeld verder op het internet verspreiden onder hun online communities.”

‘Flash Greetings’ heeft een duidelijke interactieve ondertoon, waarbij de internetgebruiker aangespoord wordt om bijvoorbeeld beelden uit een bewegend rooster te vissen, zelf met een foto beginnen te puzzelen en de virtuele installatie volgens een eigen parcours te verkennen. Daardoor wordt de tentoonstelling voor elke bezoeker een persoonlijke ervaring en is elk bezoek ook weer anders.

Het is de eerste keer dat Laure-Anne Jacobs, initiatiefneemster van Anina, zelf aan het project deelneemt met een eigen tentoonstelling. Met Anina wil Laure-Anne Jacobs zowel met andere kunstenaars als met het publiek in interactie treden. Anina wil ernaar streven om online kunstenaars elk vanuit hun eigen discipline met elkaar samen te werken.

In dat kader zocht zij dit keer naar een samenwerking met de geluidskunstenaar Missfit (pseudoniem van Aernoudt Jacobs voor sound design werk), die de beelden van ‘Life Cycle’ heeft voorzien van klank. Missfit werkt met klanken uit de wereld. De oorsprong van al de klanken in dit werk zijn omgevingsgeluiden uit de dagelijkse wereld. Ze zijn weliswaar verwerkt naar een interactief geheel. Het werk van Missfit is onder meer terug te vinden op de website www.tmrx.org.

Anina is bewust gestart als ‘Antwerp Internet Art’, waarbij de initiatiefneemster aan geïnteresseerde kunstenaars een virtuele galerij wou aanbieden. Maar net zoals fysieke galerijen, heeft Anina niet de bedoeling om zich uitsluitend toe te leggen op lokaal werk en bestaande trends. De tentoonstelling wordt ingeleid door Koen Betsens van het concept bureau OneDotOnly. Hij zal daarbij enkele recente trends op het gebied van interactief gebruik van het internetmedium en digitale technologie toelichten.

Part I: In the City

Part II: Flash Greetings

XXX

Interactieve Media

Comments Off on Anina schetst het dagelijkse leven

Permalink