Constantin Ferreo presenteert virtueel internetparcours op Anina

De Grieks-Canadese kunstenaar Constantin Ferreo (57), die al geruime tijd in Antwerpen verblijft, heeft in samenwerking met het online kunstplatform Anina, een virtueel internetparcours met animaties opgezet. De animaties zijn duidelijk geïnspireerd door poëzie, politiek en Europa, thema’s die in de hele artistieke carrière van Constantin Ferreo terugkeren. Het virtuele internetparcours wordt op woensdag 15 oktober om 20 uur voorgesteld in het nieuwe Theater aan de Stroom (TAS) aan de Ijzerenwaag 6 in Antwerpen.

constantineferreohomebeeld.png

Constantin Ferreo verliet als tiener reeds het Griekenland van het kolonelsregime. Dat was de start van een zwerftocht die hem doorheen heel Europa leidde en hem uiteindelijk ook in Canada deed terechtkomen, waar hij afstudeerde aan het Ontario College of Art. Op dat ogenblik had hij echter al een reeks tentoonstellingen achter de rug, veelal geïnspireerd door de lidtekens die een leven onder de Griekse dictatuur hadden achtergelaten. Twintig jaar geleden ruilde hij Canada echter in voor Antwerpen.

Ook in Antwerpen en andere Belgische steden werden talrijke – dikwijls ophefmakende – tentoonstellingen georganiseerd met werk van Constantin Ferreo. In Antwerpen nam hij onder meer deel aan Stad aan de Stroom, de Zomer van de Fotografie en het Steenfestival. De kunstenaar was ook één van de eerste die begon te experimenteren met digitale kunstvormen, want Constantin Ferreo is niet iemand die zich beperkt tot één medium. In het verlengde daarvan heeft hij nu ook zijn samenwerking toegezegd met het online kunstplatform Anina.

Op Anina brengt Constantin Ferreo een virtueel internetparcours met een zestal animaties. Hij grijpt daarbij terug naar zijn favoriete onderwerpen en inspiratiebronnen, namelijk politiek, poëzie en Europa. De kunstenaar benadrukt daarbij dan ook dat ook in zijn virtuele kunst de content en de boodschap een centraal element vormen. Constantin Ferreo beschouwt dit project ook als art-in-proces, waarbij in de toekomst nieuwe animaties zullen worden toegevoegd of vervangen. Hij sluit bovendien niet uit dat hij van hieruit ook een cross-over maakt naar de offline kunst.

Na de avondpresentatie in het Theater aan de Stroom, kan het virtueel internetparcours van Constantin Ferreo bekeken worden op de website van anina.be.

Virtueel Internetparcours